Λογότυπο επιχείρησης

Πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο.

Λάθος: Το επιλεγμένο αρχείο πρέπει να είναι μικρότερο από 2MB.